ทริปรอบใน

โปรแกรม A 600 บาท ต่อ 1 ท่าน

เวลา 9:30 – 15:00

5 เกาะ 6 จุดท่องเที่ยว ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง

หมายเหตุ   

-ราคารวม อุปกรณ์ดำน้ำ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้และประกันอุบัติเหตุ

- ราคาดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานต่าง ๆ

-โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

ทริปรอบนอก

โปรแกรม B 700 บาท ต่อ 1 ท่าน

เวลา 9:30 – 16:00

7 เกาะ 8 จุดท่องเที่ยว : ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะบุโหลน เกาะผึ้ง เกาะรอกลอย อ่าวกำนัน เกาะยาง เกาะราวี เกาะดง

หมายเหตุ   

-ราคารวม อุปกรณ์ดำน้ำ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้และประกันอุบัติเหตุ

- ราคาดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานต่าง ๆ

-โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

ทริปดูพระอาทิตย์ตก

โปรแกรม D 500 บาท ต่อ 1 ท่าน

เวลา 13:30 – 18:30

4 เกาะ 5 จุดท่องเที่ยว : ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะอาดัง จุดดูพระอาทิตย์ตก

หมายเหตุ   

-ราคารวม อุปกรณ์ดำน้ำ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้และประกันอุบัติเหตุ

- ราคาดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานต่าง ๆ

-โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

ทริปไฮไลท์                                

โปรแกรม H 900 บาท ต่อ 1 ท่าน

เวลา 10:30 – 18:30

8 เกาะ 10 จุดท่องเที่ยว: ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะบุโหลน เกาะผึ้ง เกาะรอกลอย อ่าวกำนัน เกาะดง จุดดูพระอาทิตย์ตก

หมายเหตุ   

-ราคารวม อุปกรณ์ดำน้ำ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้และประกันอุบัติเหตุ

- ราคาดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานต่าง ๆ

-โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

ทริปแอดเวนเจอร์

โปรแกรม S  800 บาท ต่อ 1 ท่าน

เวลา 11:30 – 18:30

5 เกาะ 7 จุดท่องเที่ยว: ผาชะโด ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง จุดดูพระอาทิตย์ตก

หมายเหตุ   

-ราคารวม อุปกรณ์ดำน้ำ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้และประกันอุบัติเหตุ

- ราคาดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานต่าง ๆ

-โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

Pura Vida Diving Koh Lipe

323 moo 7 (Pattaya beach)

Koh Lipe, Satun

Thailand

Telf.: (+ 66) 65 776 7010
e-mail:
 kohlipe@puravidadiving.info

know our family